باد چگونه تشکيل مي شود ؟

 

براي اين که چگونگي تشکيل باد را به دانش آموزان توضيح دهيم راه هاي مختلفي وجود دارد . يکي از راه ها را برايتان توضيح مي دهم .

 

به بچه ها بگوييد درباره ي باد مطالعه کنيد . از جعبه ي لغت زير استفاده کرده و جمله ها را کامل کنيد .

 

جعبه ي لغت

گرم         هواي            به آرامي           ساختمان ها                 مي پراکند               آب و هوا

 

1-    باد ------------- متحرک است .

2-    باد ------------- يا سرد است .

3-    باد به آهستگي و ---------------- مي وزد ، به طوري که به سختي آن را حس مي کنيم .

4-    باد سبب مي شود که ابرها حرکت کنند و باران ببارد ، يا آن ها را ------------------ .

5-    باد به تندي وشدت مي وزد به طوري که به --------------- خسارت وارد مي کند.

6-    باد کمک مي کند که --------------- تغيير کند .

 

   بعد از اين که بچه ها جواب ها رابه کلاس آ وردند تصاويري ا ز مناظري که در آن ها باد مي وزد تهيه کنيد در اين تصاوير مناظري را در نظر بگيريد که در يکي وزش نسيم ، در ديگري وزش نسيم خنک  ، ديگري باد نسبتا تند و در يکي هم تند باد را نشان مي دهد

 

به تعدا بچه ها آن ها را تکثير کرده و جاي هر تصوي را در يک برگه خالي در نظر بگيريد يعني به جاي هر تصوير يک مربع خالي بکشيد و اسم هر باد را زير آن بنويسيد . و در آخر از بچه ها بخواهيد جاي هر نوع باد را در جاهاي خالي مربوط به خودشان بچسبانند .

در جلسات بعد نحوه ي ساختن باد نما و مورد استفاده ي آن را براي بچه ها توضيح دهيد.

براي معرفي انواع ابر ( پشته اي ، لايه اي ، کلاله اي ) شکل هر ابر را به صورت پازل در آوريد  و از بچه ها بخواهيد به صورت گروهي در آمده  و پازل ها را مرتب کنند . بعد از تشکيل تصاوير آن ها را روي تخته سياه چسبانده و اسم هر ابر را زير آن بنويسيد و توضيح در مورد هر ابر را براي دانش آموزان بگوييد .

 

ابر پشته اي  به معني پشته است . ابرهاي پشته اي در آسمان مانند توده هاي بزرگ و باد کرده ي پنبه به نظر مي آيند . آن ها ارتفاع زيادي دارند .

 

ابر لايه اي به معني لايه است .  ابرهاي لايه اي در آسمان مانند لايه ها ي صاف يا ورقه ها به نظر مي آيند . آن ها در ارتفاع پايين قرار دارند . ابرهاي لايه هاي معمولا خاکستري رنگ هستند .

 

ابر کلاله اي به معني رشته هاي بلند است .ابرهاي کلاله اي در آسمان مانند گيسوي افشان است . ابرهاي کلا له اي سفيد و نازکند و ارتفاع زيادي دارند .

 

(ازوبلاگ پایگاه آموزشی وحدت )تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ | 18:10 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
  • پی دی اف سنتر
  • قالب وبلاگ